Förslag på avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

Regeringen har överlämnat en remiss till lagrådet om ändring i lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt.
I lagrådsremissen föreslås att granskningsavgiften för fastställande av åldersgränser för film tas bort och att den så kallade ledsagarregeln ska utvidgas till femton år. … Fortsätt läsa Förslag på avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel