Utveckla din idé - information, finns även som pdf nedan

Utveckla din idé – sök STARTstöd

Är du kulturskapare eller kreatör och vill testa en idé eller projektidé?

Startstöd ger möjlighet att söka ekonomiskt stöd upp till tio dagar. Länskulturen kan vara ditt bollplank under arbetet. Välkommen med din idé.

Region Jämtland Härjedalen testar 2016 ett stöd riktat till professionella kulturskapare i Jämtland Härjedalen. startstöd är ett samverkansstöd som syftar till att möjliggöra goda idéer inom kulturområdet samt bidra till ett kreativt klimat.

Läs mer här: Startstöd_professionella_kulturskapare