Anna-priset deadline 15 november

Sök Anna-priset

Vi kommer att förlänga ansökningstiden till Anna-priset med två veckor. Priset – 75 000 kronor ”fria pengar” kan sökas av alla oavsett kön. Det viktiga är att det är ett projekt som på ett bra och konstnärligt sätt ger en gestaltning av FNs Kvinnokonvention. Läs Kvinnokonventionen  och se hur ditt projekt svarar upp mot de mål som finns där!

Deadline 15 november 2015

Läs mer här: http://www.wift.se/anna-prisets-ansokningstid-ar-forlangd-till-15-november/