Sök Sandrews Filmstipendium

Ta chansen att söka Sandrews Filmstipendium.

Stipendiet är ett utbildningsstipendium och skall inte ses som ett produktionsstöd. Det är inte ett mål i sig att manus ska gå till produkt

Deadline: 5 december

Läs mer här: http://www.sandrewsstiftelse.se/film