Information om arrangemang på World Aids Day, texten finns även under bilden

World Aids Day – film + samtal med Staffan Hildebrand

Se filmen som följer Steve Sjöquist i hans resa från 80-talet då han fick diagnosen hiv och hans möten med människor som står honom nära och som påverkat honom, som t ex artisten Lill Lindfors och förra handikappombudsmannen Inger Wästberg. Han träffar också en av dagens unga hiv-aktivister, Simon Blom, 22.

Efter filmen är det öppet för frågor och samtal med regissören Staffan Hildebrand som följt infektionen från 80-talet fram till idag samt Karin Wåhlén-Götzmann, samordnare för sexuell hälsa vid Folkhälsocentrum/Region Jämtland Härjedalen.

Varje år uppmärksammas hiv/aids den 1 december nationellt och internationellt.Under hösten har Folkhälsomyndigheten lyft budskapet ’hiv idag är inte som i går’. Gammal kunskap och myter om hiv lever kvar. Sex av tio tror till exempel att en person som bär på hiv och får behandling, smittar lika mycket med som utan läkemedlen. Sanningen är att drygt 95 procent har en så välfungerande behandling i Sverige att man inte kan hitta virus i blodet. När behandlingen fungerar så bra är risken att överföra infektionen till någon annan mycket liten. Idag har cirka 7500 personer i Sverige diagnosen och i Jämtland/Härjedalen finns ca 55 personer. De äldsta börjar även förekomma inom äldreomsorgen. (Mer info:www.hividag.se)

Läs mer om filmen på bioregina.se

Regina-logga

Logo region jämtland härjedalen

RFSL Jämtland Härjedalen

Filmpools logotyp