Mid Nordic Film Export

Nytt Interregprojekt fortsätter att stärka den gemensamma filmregionen. Projektet skal utveckla metoder for distribution av film på en global digital marknad, och fungera som en nationell och internationell utvecklingsarena för 30 filmföretagare i vår gemensamma svensk-norska region. Genom interregionala nätverk, spetskompetens, samverkan och gemensamma utvecklingsprogram ska filmer och filmare från vår mittnordiska filmregion öka omsättningen i sina små och medelstora företag genom större film export, och etablera kontakter på den internationella filmmarknaden. Håll utkik!