ARBETA MED ETT PROFESSIONELLT FILMTEAM

Inför och under GoKinema 2016 kan man gå en 2 veckors auskultationskurs med specialisering inom en yrkesroll i det professionella spelfilmsteamet.

Ett begränsat antal personer får möjlighet att ingå i ett professionellt produktionsteam och arbeta tillsammans med etablerade filmarbetare, få inblick i hur det arbetsgången är på en inspelningsplats och möjlighet att utöka sitt professionella nätverk.

Kursen startar MÅNDAG 18 JAN och kör då på distans med förberedande studieuppgifter under 9 dagar
fram till SÖNDAG 31 JAN alternativt MÅNDAG 1 FEB då man medverkar praktiskt under ett halvdags pass på Open Set inspelningen tillsammans med sin handledare.

Kontakta oss på filmpool om DU vill gå. Vi har reserverat två platser.

http://gokinema.com/