Filmrullen rullar vidare!

Vi är är glada att kunna berätta att Kulturbussen Filmrullen fått fortsatt stöd från Allmänna Arvsfonden 2016.

Arvsfondsdelegationen har fattat beslut om att bevilja projekt Kulturbussen/Filmrullen 884 000 kr för år 2 av 3. Projektet drivs av Filmpool Jämtland och Bildkonsten Jämtland Härjedalen en del av Region Jämtland Härjedalen i samarbete med Sensus studieförbund. 

Genom projektet skapar vi digitala hållplatser i glesbygd där regionens barn och unga regelbundet får möjlighet att uttrycka sig genom digitala verktyg. 

Mer info om projektet https://www.facebook.com/kulturbussen

Nästa turné startar 25 januari. Under våren 2016 görs fyra stopp på varje hållplats i alla åtta kommuner.

Hållplatserna är: Kaxås Bygdegård, Vemdalsbio, Tingshuset i Svenstavik, Folkets Hus i Hoting, Bykontoret i Lit, Allhuset i Hallen, Kullstaskolan i Hammarstrand och Zenit i Rissna.

Kontakt koordinator:
Elin Torestad, 0702511998, elin.torestad@regionjh.se

http://filmpooljamtland.se/filmrullen/