Vinterns utlysning hos Konstnärsnämnden

Nu är alla ansökningsdatum för 2016 utlagda. Närmast är utlysningen för resebidrag och internationellt kulturutbyte för de konstnärer som behöver åka utomlands för t ex research, fortbildningskurser, gästspel eller festivalbesök. Det går även att bjuda in internationella kollegor från utlandet till Sverige.
Man kan ansöka för att täcka sina egna/eller sina gästers/ resekostnader, logi, mat, transport osv, men det är inget bidrag för löner eller arvoden. Handläggningstiden är ca 5 veckor.

Resebidrag
Söks om du behöver resa utomlands för t ex research eller fortbildning

Internationellt kulturutbyte
Söks om du har en inbjudan utomlands eller vill bjuda in någon till Sverige

Sista ansökningsdag 2 februari

Mer info finns hos Konstnärsnämnden/film