ANSÖK till Mid Nordic Film Export

Interregprojekt Mid Nordic Film Export erbjuder filmföretagare i Jämtland, Västernorrland och Tröndelag kvalificerad fortbildning.

Interregprojektet pågår till 31/10-2018, ett antal utvecklingsprogram kommer att erbjudas på distans från hösten 2016, något kan starta redan på våren 2016 så sök redan nu med deadline 31/1-16

Fortbildning kommer att ske utifrån ditt företags enskilda behov och bestå av fördjupade insatser. Projektet innehåller utvecklingsprogram inom bl.a. områdena: idé/manus/regi, producentskap, distribution (digital sale) och affärsutveckling, men även andra områden kommer att ingå i projektet.

Du kan medverka med en färdig idé eller ett manus, som utvecklas under projekttiden. Du kan även medverka med en färdig film, som du får hjälp att distribuera, främst genom digitala kanaler. Du kan även medverka och få en mer allmän utveckling som företagare, utan idé, manus eller färdig film.

Innehållet styrs av DINA BEHOV som filmare och filmföretagare.

Målet är att filmföretag i regionen ska utvecklas, växa och öka sin omsättning. Målet är också att filmer från regionen ska nå en nationell och internationell marknad, bl.a. via digital distribution.
Ca 10 företag från varje region kommer att antas till programmet.

Skicka till eva@midnordicfilm.com

Frågor besvaras efter 11/1-16

Ansökan ska innehålla:

  • Presentation av dig själv och ditt företag. Beskriv varför du vill delta i programmet.
  • Presentation av eventuellt filmprojekt: Beskriv idé eller manus som du vill utveckla, färdig film eller film under produktion som du vill få hjälp med att distribuera.)
  • En länk till en av dina tidigare produktioner och en motivering till varför du har valt denna filmsekvens. Den får vara max 5 minuter lång och kan vara ett utdrag från en film eller en film i sin helhet.
  • Ditt CV
  • Dina behov. Beskriv områden där du behöver specifika insatser eller stöd och vad du tror att programmet skulle bidra till.