Biografstöd 2016

Information om de olika biografstöd som finns att söka hos Svenska Filminstitutet 2016

Stöd till upprustning av biograf
Syftet med stödet är att stärka och utveckla en biografstruktur med hög teknisk standard och god visningsmiljö i hela landet.
Stöd upp till 20 000 kronor kan sökas löpande. Handläggningstiden är 2-4 veckor. Ansökan måste komma in så att beslut kan fattas innan upprustning börjar.
Högre stöd kan sökas fyra gånger per år. 2016: 2 februari, 9 maj, 22 augusti och 31 oktober Ansökan görs på särskild blankett.
Filminstitutet/Upprustningsstöd

Stöd till publikarbete
Syftet med stödet är att stärka biografers arbete med att öka publiken till sina filmvisningar.
Stöd kan sökas fyra gånger per år. 2016: 2 februari, 9 maj, 22 augusti och 31 oktober. Handläggningstid är ca 8 veckor. Om summan man söker är upp till 20 000 kr kan man söka stöd löpande. Handläggningstiden är 2 – 4 veckor (med undantag under juli månad då ingen handläggning genomförs). Ansökan måste komma in så att beslut kan fattas innan projekt/utbildning börjar.
Filminstitutet/Publikarbete

Momskompensation
Syftet med stödet är att det ska kompensera biografföreningar/anordnare som saknar avdragsrätt för momskostnader.
Stödet kan sökas en gång per år. 2016: 2 februari. Ansökan görs på särskild blankett.
Filminstitutet/Momskompensation

Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd
Syftet med stödet är att stimulera biografer i hela landet att bredda filmutbudet.
Ansökan görs årligen senast 1 februari och avser föregående verksamhetsår.
Avtal För biografer på orter med mindre än 25 000 invånare tecknas ett avtal mellan biografen och Filminstitutet, vilket gäller tills vidare. Se avtalsblankett nedan.
Särskild årlig ansökan För biografer på orter med mer än 25 000 invånare görs en årlig ansökan på särskild blankett som tillhandahålls av Filminstitutet. Till ansökan ska en kort beskrivning av biografens verksamhet bifogas.
Filminstitutet/Öppna visningar