Skolbiodag den 29 april

Välkommen till årets Skolbiodag, den 29 april, på Biostaden i Östersund!

Skolbiodagen är en mötesplats för alla som på något sätt arbetar pedagogiskt med barn och unga. Det är en dag då lärare, filmpedagoger och fritidspedagoger får en rejäl dos ny och underhållande kunskap om filmpedagogikens möjligheter. Filmerna som visas kan senare visas i klassrummet, där samtal kan föras utifrån de filmhandledningar som tagits fram.

Program

8.30 Inledning + kaffe & macka
9.15 Inspirationsföreläsning, med Ulrika Widmark, Kortfilmsregissör som bl.a startade ungdomsprogrammet P.S. på SVT Växjö. Hon talar om könsroller och normer i rörligbild och media, och hur vi kan samtala kring dem med våra ungdomar.
10-12 Skolbiofilmer (Havets sång, Min lilla syster, Trevligt folk)
12-13 Lunch på egen hand
13-15.00 VI OCH DOM, en föreläsning med Anna Söderberg. Vilka stereotyper och fördomar finns i medier? Vilken bild får vi av ”de andra”, det främmande och det avvikande, i populärfilm och nyhetssändningar? Vi ser på populärfilm, realityserier och tv-nyheter och diskuterar hur till exempel romer, muslimer och afrikaner skildras. Vilka bilder förmedlas av den andre, den avvikande och annorlunda? Hur påverkas vi av dessa bilder? Har alla människor lika värde inom medierna? (http://zita.se)
15-15.30 avrundning och frågor

Filmhandledning Havets sång
Filmhandledning Min lilla syster
Filmhandledning Trevligt folk

Anmälan

Anmäl dig till årets skolbiodag