Mid Nordic Film Pitch

Måndag den 10 oktober arrangeras Mid Nordic Film Pitch för fjärde året i rad i Trondheim. I prispotten finns 75000 kr i produktionsstöd.

Mid Nordic Film Pitch riktar sig till dig som är aktiv filmare och bosatt i Jämtland, Västernorrland eller Tröndelag. För att söka måste du vara minst 20 år gammal samt ha möjlighet och kunskap att genomföra ditt projekt. Du som söker måste vara skriven och verksam i någon av regionerna och maxlängden på ditt projekt får inte överskrida 30 minuter. Alla filmgenrer är välkomna.

Mid Nordic Film Pitch är ett samarbete mellan Filmpool inom Region JH, Film Västernorrland och Midtnorskt Filmsenter. Tillsammans jobbar vi för att utveckla den gemensamma filmregionen och skapa spännande mötesplatser för filmare i våra regioner.

Tre filmprojekt från varje region kommer väljas ut för att delta i pitchen. Pitchen ska vara 7 minuter lång och efteråt får juryn 3 minuter på sig att ställa frågor. Juryn består av professionella filmarbetare från Sverige och Norge. De kommer välja en vinnare som får 60000 kr och en andraplats som får 15000 kr i produktionsstöd till sin film.

Efter pitchen arrangeras ett spännande seminarium om filmproduktion. Prisutdelningen sker under en gemensam middag för alla deltagare senare samma kväll.

Skicka ditt bidrag till gisela@midnordicfilm.com senast torsdag den 8 september.

Ladda ned anmälningsformuläret här: Mid Nordic Film Pitch 2016