Idédagarna Umeå

Välkommen till Idédagarna i Umeå den 12–13 september 2016

De senaste åren har Filmpool Nord och Film i Västerbotten träffats regelbundet för att diskutera möjligheter om en ökad samverkan. Redan tidigt föddes idén om ett gemensamt utvecklingsprojekt och en vision om en gemensam filmscen i norra Sverige.

Idén ledde till det treåriga projektet Talang AC/BD, där filmarbetare från Norr- och Västerbotten nätverkar och lär känna varandra genom att arbeta tillsammans i team och projekt. Projektet har varit lyckosamt och har resulterat i fler filmer än vi kunnat hoppas på. Nu har två av tre år gått och vi vill nå ännu längre!

I samarbete med Umeå kommun bjuder därför Filmpool Nord och Film i Västerbotten in till ett tvådagars seminarium på Väven i Umeå den 12-13 september, där vi öppet diskuterar hur vi vill att film- och teveproduktionen i norra Sverige ska se ut i framtiden och hur filmbranschen i norr kan samarbeta med närliggande regioner, län och kommuner för att utvecklas.

SEMINARIET ÄR UPPDELAT PÅ TVÅ DAGAR:

12 SEPTEMBER: vänder sig till de regionala filmorganisationerna i norra Sverige. Här kan du lära känna andra kollegor från norra Sverige och knyta nya kontakter. Dagen avslutas med gemensam middag.

13 SEPTEMBER: vänder sig till inbjudna politiker och representanter för kommuner och landsting. Under eftermiddagen också till företrädare för filmbranschen, filmare och filmintresserade.

Samtalsledare är Pia Sjögren, journalist, moderator och föreläsare båda dagarna.

Seminariet är gratis, inkl måltider.
Resa och logi bekostas däremot av deltagarna själva.
Väl mött till givande och inspirerande dagar i Umeå!

Program och inbjudan med anmälningsformulär till Idédagarna

Susann Jonsson vd, Filmpool Nord
Fredric Larsson, Verksamhetsledare, Film i Västerbotten