Filmrullen får fortsatt stöd!

Filmrullen fortsätter ett tredje år!
Den 7 december 2016 beslutade Allmänna Arvsfonden, till vår stora glädje, att tilldela projektet Kulturbussen Filmrullen 1 139 176 kr för verksamhetsår 3 under 2017.
Projektet Kulturbussen Filmrullen syftar till att skapa en meningsfull fritid för ungdomar i Jämtlands län och stimulera unga till eget digitalt skapande. Ungdomarna får genom projektet ökade kunskaper i digitala bilders språk och verktyg för eget skapande. Projektet lyfter fram egna berättelser från unga i regionen. Navet i projektet är Kulturbussen, Filmrullen, som åker runt i Jämtlands län och gör återkommande besök på utvalda orter. Med på bussen finns en uppsättning digital teknik och två konstnärliga handledare.  Kulturbussen erbjuder unga mellan 12-25 år en plattform där man kan utveckla sitt skapande, samtidigt som man lär sig att hantera och kritiskt granska nya medier och uttryck. Verksamheten förläggs till bygdegårdar och biografer som av tradition fungerar som lokala mötesplatser, så att lokalerna kan användas på ett nytt sätt av en yngre generation. De engagerade ungdomarna får genom projektet stöd att bli mentorer för att kunna fungera som fortsatta ledare och ambassadörer. Målet är att skapande aktiviteter ska fortsätta efter projektet slut. Projektet planerar för en fortsättning med studiecirklar via Sensus och i bygdegårdarnas/biograf-föreningarnas regi och genom att skapa ett mentorsprogram för unga, som Bildkonsten och Filmpool kommer att ta över ansvaret för.

Projektet bedrivs i samverkan mellan Bildkonsten och Filmpool inom Region Jämtland Härjedalen samt Sensus studieförbund