Förslag på avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel

Regeringen har överlämnat en remiss till lagrådet om ändring i lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt.

I lagrådsremissen föreslås att granskningsavgiften för fastställande av åldersgränser för film tas bort och att den så kallade ledsagarregeln ska utvidgas till femton år. Detta innebär att barn som fyllt elva, men inte femton år, ska få se film på bio tillåten från femton år om barnet är i sällskap med en person över arton år.

Filmer som inte lämnas in för åldersklassificering får idag en automatisk femtonårsgräns. Genom att granskningsavgifterna avskaffas kan fler filmer lämnas in för klassificering, vilket innebär att fler filmer blir tillgängliga för barn och unga under femton år.

I dag gäller ledsagarregeln för filmer med sju-och elvaårsgräns. Genom ledsagarregeln har vårdnadshavare redan i dag ett ansvar för barns välbefinnande och skydd från skadlig mediepåverkan upp till elva år. Vårdnadshavare har ansvaret för de filmer ett barn ser både i och utanför hemmet eftersom det är vårdnadshavaren som anses ha den bästa kunskapen om barnets mognad. Utvidgningen av ledsagarregeln bör också ses i ljuset av att enbart en liten del av all film som barn konsumerar ses på bio och mot bakgrund av den förändrade medieanvändningen bland barn och unga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.