Ungas liv på nätet – föreläsningsturné för vuxna

Lajks informerar om vilka sociala nätverk som är populära idag och vilka risker och möjligheter de erbjuder mm. Vi kan hjälpa er att reda ut många av de frågor ni har kring era ungdomars användande av internet och sociala medier.

Det digitala livet är för våra barn och unga ofta lika viktigt som den fysiska verkligheten. De behöver vuxnas stöd i hur de hanterar detta. Vi kommer att förklara hur du som förälder eller vuxen i ungas närhet kan och bör agera för att bemöta den utsatthet som våra barn i många fall upplever.

KAXÅS Bygdegården 27/3 kl.19.00

VEMDALEN GT-Gården 28/3 kl.19.00

HOVERBERG Bygdegården 29/3 kl.18.00

HOTING Folkets Hus 30/3 kl.19.00

LIT SVs lokaler (gamla järnhandeln) 3/4 kl.19.00

HALLEN Allhuset 4/4 kl.19.00

HAMMARSTRAND Centrumbion 5/4 kl.19.00

RISSNA Zenit 6/4 kl.19.00

Fri entré!

För mer info: www.lajks.se