Ben Casper

Bilder kräver inget språk, kreativa workshops främjar integration, alla kan uttrycka sig på lika villkor, eleverna får kombinera eget skapande med teamwork, målet är att alla elever ska få en inblick i dramaturgi, manus och redigering.

Undervisningen sker på engelska.

Kontakt: Ben Casper, 0723-151-975

Flyer (pdf)