""

Månadens profil augusti Helene Gedda

Hur har du det i ditt filmliv just nu, vad är på gång?

Jag funderar och försöker förstå hur jag på bästa vis kan kommunicera ett konstprojekt i film som rör sig mellan dokumentär och fiktion. Det är länge sedan jag planerade för och genomförde ett filmprojekt och nu när jag vill prova att ta verkshöjd blir det tydligt att det kräver folk runt omkring mig som kan hjälpa till att hålla riktning. Var finns dessa personer, hur kan de engageras i just mitt projekt, hur vill jag att processen ska se ut. Allt sådant funderar jag på just nu.

Hur kom det sig att du började med film?

Av ren nyfikenhet och sen ganska snabbt ett slags entusiasm för att filmmediet erbjuder så många reglage. Musik, klipp, skådespelare, miljöer, foto mm. Att staka ut vägen för skådespelare i en scen fungerar också bra med mitt intresse för grupppsykologi.

Vilken är den största utmaningen för dig gällande filmproduktion?

Helt klart finansiering och planen bakom den. Jag kan bli osäker bland producenter och konsulenter på vilket sätt jag ska presentera mig och hamnar alltför enkelt i ett läge av prestation istället för skapande vilket gör att jag stundvis överge min konstnärliga integriteten. Det vill jag bli bättre på att stå emot.

 Ditt bästa filmminne, (gällande egna produktioner)?

Att jag i min första produktion ”Kärleksdikt 100 rader” var ihärdig, prestigelös och hänförd. Över hur kameran förvandlade till synes helt lama scener till magi med en voice over och hyfsad kamera. Det grundlade ett slags tro hos mig på kameran som uttrycksmedel.

Tips till den som vill bli filmare?

Samla på dig massa referenser inom konsten i stort. Texter, filmer, fotografier, musik, konst, personer mm som uttrycker sig på ett vis du går igång på. Bygg sedan ett universum som är ditt och hämta inspiration eller bygg din historia inuti detta skapelserum. Allt som ger energi och som kan buffras inför framtiden är guld värt eftersom det sedan kommer ett steg där idén behöver finansieras och då behövs både tid och kraft att driva den processen i mål.

Mia Engbergs bok >Belleville Baby: anteckningar från en filmisk process är en text/bok/person jag tycker platsar i ett sådant universum.