""

Läs&filmlov – bli en Booktuber

På novemberlovet bjuder vi in till en tvådagars workshop kring böcker, youtube och att ha en egen youtube-kanal! Du får prova på att filma själv och får träffa youtubern Erik Edler från Jämthumor!

https://www.youtube.com/channel/UCP9F9BrCVzjLEbM9NyzZrCw

Läs&filmlov – bli en Booktuber! är ett 3-årigt läslovsprojekt med start 2017 som Regional biblioteksverksamhet och Filmpool Jämtland driver tillsammans, med stöd av Kulturrådet.

Projektet riktar sig till högstadieungdomar och består i en två-dagars workshop i att bli en ”booktuber” – alltså en youtuber som pratar om böcker. Deltagarna får boktips från bibliotekspersonal, en inspirationsföreläsning av youtubern Erik Edler och praktisk handledning av filmpedagogerna Clara Bodén och Robin Lundberg. Filmerna som produceras kan antingen läggas upp på deltagarnas egna Youtubekanaler, eller på Regional biblioteksverksamhets kanal.

Alla 8 kommuner i Jämtland Härjedalen erbjuds lovaktiviteten, först ut är Härjedalens och Strömsunds kommuner under läslovet v.44 2017. Syftet är att erbjuda en kreativ lovaktivitet som kan förena intresset för filmskapande med läsning, att nå ungdomar som vanligtvis inte är aktiva biblioteksbesökare, samt att visa redan läsande ungdomar den stora gemenskap som Booktube är.

Läs mer om workshopens upplägg och de medverkande här (pdf).