""

Dags att söka Konstnärsnämndens projektbidrag!

Projektbidrag kan sökas nu under hösten, och beslut fattas i februari-mars 2018. Vi rekommenderar att du förbereder din ansökan i god tid, med exempelvis projektbeskrivning, CV och de arbetsprover som du vill skicka med.

Vänta inte till sista ansökningsdag utan ansök i god tid.

Ett projektbidrag söks för ett specifikt tidsbegränsat projekt där flera personer kan ingå.

Projektbidrag inom film
Sista ansökningsdag 24 oktober

Projektbidrag inom teater och dans
Sista ansökningsdag 31 oktober

Projektbidrag inom musik
Sista ansökningsdag 9 november

Projektbidrag inom bild och form
Sista ansökningsdag 24 november

Sök projektbidrag från Konstnärsnämnden www.konstnarsnamnden.se

Ny sida för stipendier och filmtävlingar www.nofilmschool.com