Film i Skolan 24 april

24 april är det dags igen för Film i Skolan-dagen på Biostaden.

Temat i år är DEMOKRATI – DELAKTIGHET – REPRESENTATION

Se till att boka in det i kalendern redan nu!
Inbjudan och fullständigt program kommer inom kort.