Workshop 30 aug – kollektivt filmskapande

Erica Elfström har arbetat som regissör och producent i Filmkollektivet Råfilm sedan 2008. Filmkollektivet Råfilm har som mål att arbeta tillsammans med filmprojekt för att underlätta processerna, vi arbetar mycket med kunskapsutjämning och har ett system för att dela teknik och lokaler.

Erica arbetar både med dokumentär och fiktion och har hållit filmläger, manuskurser och undervisat i regi och manus på Malmö Universitet.

Torsdagen den 30 aug består av två delar. Den första delen är en föreläsning om Råfilm som kollektiv och hur vi arbetar. Vi kommer även se utdrag från våra produktioner och Erica kommer berätta hur vi arbetade med filmerna i kollektivet.

Den andra delen av dagen kommer vara en workshop där vi sätter upp strategier för hur man kan arbeta kollektivt med film i området kring Östersund.

För att få ut så mycket som möjligt av workshopen är det viktigt att du som deltagare har med dig en ide-beskrivning (max 1 A4) eller om du redan har ett manus/projektbeskrivning. Detta är för att vi andra ska få en bild av vad du vill arbeta med för typ av filmprojekt. Har du fått plats på workshopen ska du även maila detta till ericaelfstrom@gmail.com innan den 20 augusti.

Du ska även ha formulerat dina styrkor som filmarbetare och vad du vill ha hjälp med från andra. Detta ska finnas på en halv A4 till workshopen.

Det är gratis att delta, men det är begränsat antal platser.
Maila gisela.ritzen@regionjh.se för anmälan.