Film och Samtal med Anna Erlandsson

Är du nyfiken på hur en dockanimerad film blir till? Eller hur det är att gå från en idé till otaliga teckningar som ska scannas och bearbetas för att bli en film? Kom då och möt filmaren och animatören Anna Erlandsson när hon pratar om sitt filmskapande och sina filmer. Det kommer att visas hela och delar av urvalda hennes producerade verk.

Klara datum:

  • 5/10 kl 13.30 på Mötesplatsen, Prästgatan 58
  • 14/10 Norden Bio Kälarne, kl 16.00 i samband med arrangemanget ”Women in film”

Fler datum/platser kommer att publiceras senare.