Glocal Film Festival 12 Nov Folkets Bio Regina

Vi vill tipsa om Glocal Film Festival som gör stopp i Östersund den 12 Nov mellan 15.00-18.00 på Bio Regina. Glocal Film Festival berör dom 17 globala hållbarhets- och utvecklingsmålen i Agenda 2030 med 17 nedslag i olika städer, ett mål per stad, med filmvisning och diskussion för att beröra ämnet. Östersund är värd för mål 13: Bekämpa klimatförändringen. Filmen som visas är Guardians of the Earth (2018) av regissören Filip Antoni Malinowski.

Program:

15.00-15.05 – Hej och välkomna!
Introduktion med Glocal Film Festival.

15.05-15.15 – Vad är globala målen?
Med Universitet- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan.

15.15-16.45 – Filmvisning

16.45-17.00 – Fikapaus med minimässa

17.00-17.50 – Miljökollaps eller en hållbar framtid?

Med höstens ”skolstrejk för klimatet” blev det tydligt att ett högt prioriterat mål bland skolelever är mål 13: att bekämpa klimatförändringen. Mål 13 är det mål som kommer att beröra unga i störst utsträckning och även det mål inom den globala agendan som vi måste skynda på med. Men är världen på väg mot miljökollaps eller en hållbar framtid? Hur ser ungdomar på miljöfrågor idag och vad ligger bakom deras framtidsbilder?

Kajsa Kramming är forskare i kulturgeografi vid Uppsala universitet där hon undersöker hur ungdomar ser på relationen mellan miljö och människa.

17.50-18.00 – Avslutning med Glocal Film Festival och Den globala skolan.

Arrangemanget är kostnadsfritt men det är begränsat med platser. För mer information och bokning kolla här.