Utlysning

Efter Bergman – ett manusstipendium för nordiska filmskapare

Skrivandet var en grundläggande del i Ingmar Bergmans skapande. Det är just intentionen med det här stipendiet – att belysa den sidan av Bergmans konstnärsskap och att lyfta fram manusets nyckelroll för filmberättandet.

Efter Bergman är ett manusstipendium som riktar sig till nordiska filmskapare bosatta
i Sverige, Finland, Danmark, Norge eller på Island. Det är utformat som ett skrivarresidens på Bergmangårdarna på Fårö med tillgång till en manuscoach/dramaturg. Formatet i fokus är långfilm eller dramaserie.

Stipendiet delas ut till en filmskapare vars manus är inspirerat av Ingmar Bergmans filmiska verk, stil eller tematik och som är angeläget för vår tid.
Vinnaren tillkännages under Bergmanveckan 2019.

Vad får en Efter Bergman – stipendiat?

I stipendiet ingår ett residens på Bergmangårdarna på Fårö under två veckor, resa till
och från Fårö (ekonomiklass och helst med färja, vi försöker tänka på miljön), dramaturgstöd, hyrbil för transporter på ön, 5.000 sek i traktamente/vecka. Pristagaren förbinder sig att medverka vid en programpunkt under den Bergmanvecka som följer
efter residenset (resa och logi ingår).

Stipendiets kriterier

Ansökan kan göras av en filmskapare, manusförfattare eller regissör som är skriven
i Sverige, Norge, Finland, Danmark eller på Island. Projektet filmskaparen söker med ska vara ett manus för långfilm eller dramaserie. Det ska vara filmskaparens första eller andra långfilms- eller dramaserie-produktion. Projektet filmskaparen söker med ska vara knutet till en etablerad producent (med etablerad avses en producent som producerat minst en långfilm eller dramaserie med visning i etablerad kanal).

Ansökan måste inkludera:

– Personligt brev (max 1 sida) som motiverar din ansökan.
– Projektbeskrivning, synopsis eller treatment, producentvision.
– CV på filmskapare och producent.
– Manus (i någon version, det behöver inte alls vara färdigt)

Skicka även en länk till en av filmskaparens tidigare produktioner, filmsekvensen ska vara max 15 minuter. Sprenda inte.

Om det finns, bifoga gärna preliminär tidsplan och budget.

Ansökan skickas i pdf-format digitalt till e-post: bergman@filmpagotland.se

Döp pdf-dokumentet enligt följande: projektetsnamn_filmskaparensnamn.pdf.
(ex: solrosen_annaandersson.pdf).

Deadline för ansökan till Efter Bergman är 31 mars 2019.

Obs – don’t forget!
Alla ansökningshandlingar måste vara på engelska.

Arrangörer

Efter Bergman – stipendiet arrangeras av Bergmangårdarna på Fårö, Bergmancenter
på Fårö, Filmregion Stockholm – Mälardalen, Svenska Kyrkan, Storyutbildningen
på Fårösunds Folkhögskola och Film på Gotland.
Juryn för Efter Bergman 2019 består av Paola Ciliberto/Film på Gotland, representant/
Bergmangårdarna, Lisa Widén/Film Capital Stockholm, representant/Storyutbildningen, Cristina Jardim Ribeiro/Bergmancenter, representant/Svenska Kyrkan.