Vi söker ungdomar som gillar att tycka till

Referensgrupp sökes!

Vi söker ungdomar mellan 15-19 år som vill vara med i en referensgrupp. Referensgruppen kommer att få tycka till om Filmpools verksamhet och utbudet som riktar sig till ungdomar.

Vad gör en referensgrupp?
En referensgrupp har möjligheten att påverka en verksamhet och komma med inspel och förslag på hur den kan bli bättre. Vi vill helt enkelt veta hur vi ska anpassa vårt utbud för att nå fler filmintresserade ungdomar.

Exempel på frågor som referensgruppen kommer få tycka till om och diskutera:
• Hur ska vi bli bättre på att anpassa vårt utbud till ungas intressen och önskemål?
• Vad vill ni lära er om film och hur vill ni lära er om det?
• Hur ska Filmpool kommunicera sin verksamhet för att nå fler ungdomar?

Gruppen kommer träffas 2-3 gånger under 2019 och en timersättning kommer utgå till alla som deltar.

Anmäl dig nu till eva.aspling@regionjh.se