Skolbio på Folkets Bio Regina

I samarbete med Folkets Bio Regina anordnas skolbio för grundskola och gymnasium för länets alla skolor.

Skolbio är biovisningar för skolklasser och lärare under skoltid. Målet är att ge barn och ungdomar filmupplevelser med kvalitet i biograf. Filmer med tankeväckande innehåll för vidare samtal, på plats i biografen och tillbaka i klassrummet. Filmer som berör och roar, ofta med ämnen som genusfrågor, rättvisa, jämlikhet och som visar på olika sociala sammanhang och bakgrunder. Skolbio kan också vara det första bio-besöket, en kulturupplevelse.

Skolbio på Folkets Bio Regina ger också möjlighet till film på biograf för skolklasser i kommuner där det inte finns kommunal skolbio-verksamhet och till elever i friskolor.

Filmföreställningarna kan introduceras och avslutas av filmpedagog med ett kort samtal.  Till alla filmer finns det filmhandledningar att ladda ner.

Läs mer om årets filmer och visningstider här: http://bioregina.se/?p=7209#more-7209

Bokning till Annica Nordin:  skolbio@bioregina.se
Telefon: 070-326 93 91