Tema Angeläget

Till professionella filmare i Jämtland/Härjedalen: 

Gör en kortfilm i valfri genre, max 10 min, med anledning av läget i världen. 
Filmpool delar ut stöd på 10-15 000 kr per projekt.

Skicka din idé (max en A4) till: film@regionjh.se senast 3 april. 

Beslut 7 april, 3-5 projekt väljs ut. 

Är du filmskapare som inte har film som levebröd, men ändå vill anta utmaningen att göra en angelägen film? Sök teknikstöd senast 3 april, skicka din idé och ange vilken teknik som behövs till: film@regionjh.se 

 Alla filmer ska vara klara för biografvisning i september!