Filmare sökes

Filmare sökes till satsningen ”Närodlade författare på hembesök”.

Våren 2020 har ställt det mesta på ända. Inställda arrangemang har blivit vardag och livet har tagit andra former. Genom Coronakrisen måste vi alla ställa om, undvika sociala kontakter och umgås mer via digitala kanaler. Det påverkar oss alla som medmänniskor, men det påverkar också alla kulturskapare som förlorar många av sina uppdrag och inkomstkällor.

Därför erbjuder nu Regionbiblioteket Jämtland Härjedalen en möjlighet för länets filmare att filma ”Närodlade författare på hembesök”.

VAD?
Ett filmat författarframträdande som ska spridas via bibliotekens kommunala och regionala kanaler (Facebook, Instagram mm) till bibliotekens besökare och till alla andra intresserade. Det kan vara en föreläsning, ett boksamtal, en uppläsning, skrivartips eller något helt annat.

HUR?
Du skickar din ansökan till eva.aspling@regionjh.se.
Du beskriver kort vem du är och anger vad du producerat tidigare. Arvodet per filmat inslag är 7 500 kr, ett antal filmare kan bli aktuella för de olika uppdragen.

Regionalbiblioteket har budgeterat för 10 inslag totalt.
Vår förhoppning är att kunna genomföra detta så snabbt som möjligt under våren.

Vi vill ha din ansökan senast den 14 april.

Bästa Hälsningar Regional Biblioteksverksamhet & Filmpool