SNABBSTÖD

Kulturutveckling och Estrad Norr inom Region Jämtland Härjedalen utlyser 40 snabbstöd för att stötta fria kulturutövare i länet. 


För att snabbt kunna  ge  stöttning  i en tid då många drabbats hårt har Kulturen i Region Jämtland Härjedalen beslutat att  utlysa  ett extra stöd för arbete – enskilt eller i samarbete. Yrkesverksamma kulturarbetare  i Jämtland Härjedalen, från alla  konst- och kulturområden, får  möjlighet  att söka  ett tillfälligt ekonomiskt stöd för  att  det  konstnärliga arbetet  ska kunna fortgå. 

Verksamheterna inom Kultur tar emot  ansökningar  inom sitt respektive område  och fördelar stöd utifrån egna specificerade kriterier.   

Se mer information här (pdf)

Information för sökande inom film

Filmpool delar ut fyra Snabbstöd. Stödet består av 10.000 kr per person. Om du är verksam inom flera områden kan du endast söka inom ett konstområde.

Kriterier för att söka Snabbstöd från Filmpool 

  • Du är yrkesverksam filmare med professionalitet genom utbildning, tidigare erfarenheter och konstnärlig kvalitet.
  • Du söker individuellt, ej som grupp
  • Du är folkbokförd i Jämtland Härjedalen

Så här söker du

Ansökan, som skickas in via mejl, ska bestå av en kort text där du beskriver vad du vill göra.

Ansökan skickas till: film@regionjh.se

Senast  4 maj  ska ansökan vara inskickat. Besked ges i mitten på maj. Inga motiveringar ges i samband med Snabbstöd. 

Urval 

Vi strävar efter en bred representation gällande kön, ålder, uttryck, målgrupp och geografisk spridning. 

Redovisning

Enkel redovisning görs genom tex bilder, texter, rörlig bild eller ljud på max fem minuter.  Redovisningarna skickas per e-post innan 15 oktober till: film@regionjh.se

Har du frågor mejla till: film@regionjh.se