Region Jämtland Härjedalen

Arbetsstipendium scenkonst/Teater

2024 väljer vi att avgränsa fältet av sökanden till att enbart omfatta teater.

Arbetsstipendiet i scenkonst kan i år sökas av konstnärliga yrkesgrupper inom teater. De som i någon del frilansar prioriteras vid bedömningen. För att komma i fråga ska sökande vara bosatt och huvudsakligen verksam i Jämtland Härjedalen. Till ansökan ska bifogas motivering, meritförteckning och arbetsprover. Arbetsprover laddas upp och bifogas digitalt.

Stipendiet beslutas av regionala utvecklingsnämnden efter förslag från en jury med extern expertmedverkan. Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet samt innehållet i ansökan. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas. Vikt läggs även vid att sprida bidragen över länet. Utdelningen av stipendiet sker vid Sjulsmäss 28 november i Östersund.

Den som har fått arbetsstipendium kan söka igen, men tidigast fem år efter stipendietillfället.

Kontakt

Kontaktperson för arbetsstipendiet i scenkonst är scenkonstchef Malin Hülphers: malin.hulphers@regionjh.se, 070 - 252 61 58.

Ansökningsformulär

För att göra din ansökan fyll i formuläret och välj "Skicka" längst ner på sidan


Beskriv ditt konstnärskap/varför du skulle vara hjälpt av ett arbetsstipendium inom scenkonst.

Bifoga en pdf eller wordfil med din meritförteckning

Max 2 MB - för större filer använd rutan under till nedladdningslänkar

Här har du möjlighet att länka till arbetsprov som du vill att vi tar med i vår bedömning. Beskriv vilket material vi får ta del av på respektive länk (använd t.ex. Dropbox, Spotify, YouTube, Vimeo etc.)

Frivilligt

Senast uppdaterad: 2024-04-30