Region Jämtland Härjedalen

Arbetsstipendium bild- och formkonst

Arbetsstipendiet för bild- och formkonst kan endast sökas av yrkesverksamma konstnärer som är bosatta och verksamma i Jämtlands län. Till ansökan ska bifogas en (1) PDF, max 10 Mb stor, med presentation av 5–10 verk, CV samt kort text som beskriver konstnärskapet.

Stipendiet beslutas av regionala utvecklingsnämnden efter förslag från en jury bestående av extern expertmedverkan. Beslutet grundas på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet. Utdelningen av stipendiet sker under invigningen av Konstens Vecka 27 september 2024 i Östersund.

Den som har fått arbetsstipendium kan söka igen, men tidigast fem år efter stipendietillfället.

Kontakt

Kontaktperson för arbetsstipendiet bild- och formkonst är konstkonsulent Karin Kvam: karin.kvam@regionjh.se, 063-14 67 27

Ansökningsformulär

För att göra din ansökan fyll i formuläret och välj "Skicka" längst ner på sidan


Skriv en kort motivering varför du söker arbetsstipendium.

Presentation av ditt konstnärliga arbete skickas i en (1) PDF, max 10 Mb stor och ska bestå av: CV, kort text om ditt konstnärskap (max 1000 tecken med blanksteg) och dokumentation av 5–10 verk. Presentation av varje verk skall innehålla eventuell titel, storlek, teknik, årtal. Rörlig bild och ljud presenteras med hänvisning till publik länk.

Senast uppdaterad: 2024-04-30