Region Jämtland Härjedalen

Romskt projekt

Under hösten 2020 genomför Regionbiblioteket ett romskt projekt i samverkan med Romska kulturcentret i Malmö, Härjedalens fjällmuseum och kommunbiblioteken i länet.

Syftet är att synliggöra romsk historia och samhällsliv som en del av det svenska och jämtländska kulturarvet.

I projektet ingår en kompetensutvecklingsinsats riktad till bibliotekspersonal med digital föreläsning och bok-kit. Här finns också en vandringsutställning om romsk historia som riktar sig till allmänhet och skolor. Utställningen ska turnera till biblioteken i fem av kommunerna under v.39-43.