Region Jämtland Härjedalen

Sök arbetsstipendium

Region Jämtland Härjedalen utlyser tre arbetsstipendier inom scenkonst, litteratur och bild- och formkonst.

Arbetsstipendiet i litteratur kan sökas av professionella utövare/författare som är bosatta och verksamma i Jämtlands län. Stipendiet ska möjliggöra för att under en viss tid kunna ägna sig åt konstnärligt arbete och syftar till att stimulera till fortsatt skapande och utveckling av det konstnärliga arbetet. Stipendierna kan ej sökas av studerande.

Författarskapet kan avse både fack- och skönlitteratur, för vuxna eller barn/unga. Till ansökan ska bifogas meritförteckning, motivering och arbetsprover.

Stipendiet beslutas av Regionala utvecklingsnämnden efter förslag från en jury med extern expertmedverkan. Beslutet grundas på en bedömning av den sökandes konstnärliga kvalitet. Utdelningen av stipendiet sker i ett offentligt sammanhang.

Du som har fått arbetsstipendium kan söka igen, men tidigast fem år efter stipendietillfället.

Ansökan är öppen 1 maj - 31 maj 2021

Kontaktperson för arbetsstipendiet i litteratur är läs- och litteraturutvecklare
Catarina Lundström: catarina.lundstrom@regionjh.se, 070-254 75 87