Region Jämtland Härjedalen

Hans Kvam, Johanna Albertsson och Suzanne Ibrahim.

Årets kulturstipendiater har utsetts

Regionala utvecklingsnämnden beslutade under tisdagen att dela ut tre arbetsstipendier på vardera 60 000 kronor. Stipendiaterna är Johanna Albertsson, scenkonst, Hans Kvam, bild- och formkonst samt Suzanne Ibrahim, litteratur.

Arbetsstipendierna inrättades 2019 med syfte att möjliggöra för professionella författare, bildkonstnärer och verksamma inom scenkonst att under en viss tid kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendiaterna ska vara bosatta och/eller huvudsakligen verksamma i Jämtlands län.

– De professionella kulturskaparna är en viktig del i länets rika kulturliv och vi vill med arbetsstipendierna ge dem möjlighet att fortsätta utveckla sitt konstnärskap, säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén (M). Förutom att ge dem tid att ägna sig åt sitt skapande så bidrar de dessutom till att stärka länets attraktionskraft och bidra till ett regionalt kulturliv av hög kvalitet.

Motivering scenkonst

Johanna Albertsson är en ung dansare från Stugun i Ragunda kommun. Efter avslutad dansexamen på Konsthögskolan i Oslo är Johanna nu tillbaka i länet med angelägna projekt. Hennes uttryck som dansare – som gärna söker motstånd, både fysiskt och rumsligt – genomsyras av poetisk vilja att berätta. Hennes utgångspunkt och konstnärliga rot springer tydligt ur den Jämtländska naturen. Ett konstnärskap format av det vi har omkring oss och känner igen men som inte kan uttryckas med ord.

Region Jämtland Härjedalen ser Johanna Albertsson som en inspirerande kraft och tilldelar henne 2021 års arbetsstipendium i scenkonst. Utdelning av stipendiet sker i samband med julkonserten ”I väntan på Sjulsmäss” den 27 november.

Motivering bild- och formkonst

Region Jämtland Härjedalens arbetsstipendium inom bild- och formkonst tilldelas Hans Kvam, som med allvar och lekfullhet tar sig an och bearbetar visuella och ljudande fragment ur verkligheten. Helheten är inbjudande, med igenkännbara upprepningar av bildelement och ljud. Med tillägg och kompositioner som delvis skaver uppstår en disharmoni som stundom skälver och överraskar. Nyfikenheten som drivkraft gör sig märkbar, den smittar av sig.

Utdelning av stipendiet sker i samband med invigningen av Konstens Vecka den 2 oktober.

Motivering litteratur

Efter en lång karriär som författare på arabiska och franska debuterade Suzanne Ibrahim på svenska 2019 med boken ”När vinden exploderar mot min hud”, en litterär dagboksskildring från krigets Damaskus. I sina texter uppvisar Ibrahim en kombination av stark professionalitet och konstnärlig kvalitet. Hennes författarröst växlar skickligt mellan ett återhållet och sakligt gestaltande och ett poetiskt bildspråk som vibrerar av känslor. Det är angelägna texter där den litterära kvaliteten gnistrar. Ibrahim har en stark känsla för detaljer och stämningar som placerar läsaren mitt i berättelsen. I sin människonära och lugna skildring av en annalkande och växande katastrof lyckas hon förmedla krigets hemskheter genom att sakligt skildra vardagslivets förvandlingar och slutliga upphörande, så att utomstående får möjlighet att förstå. Juryn ser med spänning fram emot den kommande kärleksromanen där politiska konflikter påverkar kärleksparet som trots att de tvingas leva åtskilda ändå söker efter en gemensam plats där deras kärlek kan utvecklas.

För detta vill Region Jämtland Härjedalen tilldela Suzanne Ibrahim 2021 års arbetsstipendium i litteratur. Utdelning av stipendiet sker i samband med Bokens dag den 28 oktober.