Region Jämtland Härjedalen

v.43 = Samisk språkvecka!

Den samiska språkveckan, Giellavahkku, uppmärksammas i hela Sápmi för att synliggöra samiska språk.

Vad kan bibliotekspersonalen om samiska språk? Var finns information om samisk litteratur och språk? Hur kan bibliotek lyfta samiska språk under språkveckan? Vad heter ”skönlitteratur” på samiska?

I denna pdf Pdf, 5 MB. har Samernas bibliotek, det nationella samiska resursbiblioteket i Jokkmokk, samlat frågor och svar samt tips på hur folkbiblioteken kan arbeta med detta!

Vi hoppas att folkbiblioteken i Jämtland Härjedalen vill vara med. Det behöver inte vara någon stor insats, utan alla kan delta efter förmåga.Ta åtminstone tillfället i akt att lära er något mer om samiska språk!

Mer info och kontakt:

Språkveckans hemsida: www.giellavahkku.org Länk till annan webbplats.

Följ även på sociala media!

Språkveckans hashtags på samiska:

  • sydsamiska #gïelevåhkoe
  • umesamiska #giällavahkkuo
  • pitesamiska #giellavahkko
  • lulesamiska #giellavahkko
  • nordsamiska #giellavahkku

Sametingets språkcentrum: https://www.sametinget.se/sprak Länk till annan webbplats.

Samernas bibliotek och resursbibliotek: https://www.sametinget.se/samernas-bibliotek Länk till annan webbplats.