Region Jämtland Härjedalen

Illustration: Ulla Granqvist

Ny regional biblioteksplan för Jämtland Härjedalen 2024-2027

Sedan 1 januari 2024 har regionen en ny biblioteksplan.

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska en region anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Den regionala biblioteksplanen, som bland annat tas fram i samråd med biblioteken i länet, är främst ett vägledande styrdokument för den regionala biblioteksverksamheten. Planen beskriver de prioriterade områden och insatser som Biblioteksutveckling – den regionala biblioteksverksamheten – ska arbeta med under de kommande åren.

Prioriterade områden

I den regionala biblioteksplanen för Jämtland Härjedalen 2024-2027 har fyra prioriterade områden definierats:

  • Hållbara bibliotek
  • Tillgängliga bibliotek
  • Framtidens bibliotek
  • Den lokala litteraturen och författarna

Regional biblioteksplan för Jämtland Härjedalen 2024-2027 (.pdf) Pdf, 9.5 MB.