Region Jämtland Härjedalen

Barn & unga

Folkbiblioteken ska, enligt bibliotekslagen, ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

Den regionala biblioteksutvecklingen har till syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Detta görs bland annat genom att samordna en arbetsgrupp för bibliotekspersonal som arbetar med barn och ungdomar i länet. Arbetsgruppen har representanter från alla kommuner och träffas regelbundet för möten, samverkan och fortbildning.

Kontaktperson:
margaretha.leijon@regionjh.se

Senast uppdaterad: 2024-04-25