Region Jämtland Härjedalen
bäbis läser

Fotograf: Sara Norling

Man får nästan svindel - Bokstart Jämtland Härjedalen och Västernorrland

I denna bok presenterar vi två regionala Bokstart-projekt med hembesök till nyblivna barnfamiljer.

Under åren 2016-2018 genomförde biblioteksverksamheterna i Jämtland-Härjedalen och Västernorrland två lyckade satsningar med praktiskt läsfrämjande. Vi möter familjer och Bokstartare som berättar om sina erfarenheter.

Bokstart gjorde verkligen skillnad med sina besök hos familjerna. Sammanlagt genomfördes 1583 besök. Erfarenheterna visar att Bokstart inte minst är viktigt för familjer som inte är biblioteksovana, men samtal om läsning och språk har stor betydelse för alla.

I boken får du lära mer om hembesök som metod, om språkutveckling och om hur bibliotek, barnhälsovård och andra aktörer kan stötta de små barnen och deras föräldrar.

Boken Man får nästan svindel i pdf-format Pdf, 5.1 MB.

Senast uppdaterad: 2024-01-4