Region Jämtland Härjedalen

Länkar

Länkar till läsfrämjade och litteratur

Nytt spännande språkmaterial för förskolan på de fem samiska språken och svenska: ”Jågloe”.

Läsoteket är till både för dig som redan idag arbetar språk- och läsfrämjande, som funderar över att inleda ett sådant arbete eller vill stärka och utveckla ert pågående arbete. Här kan du bli inspirerad om språk och läsning och ta del av praktiska verktyg och material.

Du kanske jobbar på en förskola, en familjecentral, ett bibliotek, eller inom mödra- och barnhälsovården? Läsoteket vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn, vårdnadshavare

Språkstart Halland – små barns språkutveckling

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn från 6 månader upp till 3 år samt till dig som förälder och andra vuxna i barnets närhet. Syftet med satsningen är att inspirera och uppmuntra till att hjälpa barnet att utveckla sitt språk.

Eller andra viktiga vuxna runt barnen.

Språkslingan Dalarna handlar om att alla Dalarnas barn ska få ta del av läsning och litteratur tidigt i sina liv. För att nå detta mål vill Språkslingan Dalarna skapa och lyfta samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård, förskola och andra aktörer i länet.

Småprat i Västerbotten är samlingsnamnet på språkutvecklingsinsatser kopplade till folkbibliotek och BHV på regional nivå

Här hittar du t.ex info om sommarboken

Här kan du ta del av bokprovning, olika rapporter och annat inom barnboksvärlden

Här kan du bl.a ta del av FörlagsDigiVloggen där förlag presenterar sina författare och böcker

Logopeden Astrid Frylmarks sida om läsning och språkutveckling

Flödet är Sveriges första och enda podd om skolbibliotek. Vi är din bästa skolbibliotekskollega. I Flödet delar vi med oss av vad vi kan och djupdyker i frågor om skolbibliotek för att lära oss mer.

En film till föräldrar om små barns språkutveckling 0–5 år.

Senast uppdaterad: 2024-01-4