Region Jämtland Härjedalen

Illustratör: Moa Graaf

Språktåget

Språktåget – alla åker med tåget och en del barn behöver stanna lite längre på vissa stationer!

Då hjälper Språktåget till!

Syftet med Språktåget är att underlätta för bibliotek, logopedi, barnhälsovård med flera aktörer att inspirera föräldrar till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn. Genom att göra det från att barnen är nyfött/nyfått hjälper föräldrar, och andra vuxna i barnets närhet, barnet att utveckla sitt eller sina språk.

Idén till Språktåget grundar sig i att det är flera aktörer inom en region som arbetar för att främja små barns språkutveckling. De olika aktörerna kan ha olika ingångar och sätt att arbeta med det. Det kan också finnas olika kompetenser hos och inom aktörerna.

På ett bibliotek arbetar exempelvis både medarbetare med fullt fokus på små barns språkutveckling, och medarbetare som har sin kompetens i andra målgrupper.

Språktågets material är ett sätt att underlätta för all personal på biblioteken att kunna tillgodose kunskapsbehoven hos barnen och deras vuxna.

Språktåget underlättar det arbete som alla aktörer redan gör.

I menyn till höger hittar du material att ladda ner samt övriga resurser!

Senast uppdaterad: 2021-11-2