Region Jämtland Härjedalen

bibBl.a.

BibBla är Slöjda. Bland annat.
BibBla är Digitala. Bland annat.
BibBla är Bokochprata. Bland annat.

BibBla innebär att ett samlat, handledarlett arrangemang görs, utifrån ett tema som passar tidpunkten eller andra omständigheter.

Vi jobbar mycket konkret med handledda aktiviteter som kännetecknas av att vi delar med oss av kunskap, vi vågar prova, vi testar nytt, vi övar.

Det är angeläget att BibBla. Nu. Och framåt.

Ett slöjd-kit, ett digital-kit och ett bokprata-kit tas med till arrangemanget. Det är fördjupat och anpassat för det valda temat och besökta bibliotek behöver inte tillhandahålla något material (men kompletterar såklart med eget bestånd av böcker etc i temat)

BibBla utvecklar vår inre och yttre hållbarhet, ger beredskap för och övning i förändring, bygger tillit mellan människor i det gemensamma biblioteksrummet (eller utanför) och odlar den demokratiska modellen. Allt tydligt kopplat till bibliotekslagen och bibliotekens samhällsuppdrag.

Läs mer om bibBl.a i denna pdf Pdf, 2.9 MB.

Om bibBl.a. i EBLIDA European Report on Sustainable Development Goals and Libraries

EBLIDA (the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) is an independent umbrella association of library, information, documentation and archive associations and institutions in Europe, gathering some 110 members - library associations and institutions - from 34 countries representing 65,000 public libraries in Europe. Subjects on which EBLIDA concentrates are European library legislation, including copyright & licensing, library impact on society, and Sustainable Development Goals in Europe.
They support unhindered access to information in the digital age and promote the role of archives and libraries within an equitable, democratic and sustainable society.

16.3 SDG-oriented projects

1. Toolkits for sustainable development events in local libraries (SDG 2, 4, 11, 12)
In the BibBl.a project the library development services of Region Jämtland Härjedalen have developed thematic toolkits (one handicraft toolkit, one digital toolkit, one book talk tool kit) which serve as content for local library workshops focused on citizens sharing knowledge, trying out new things, and talking about sustainability from their various points of view.

The sharing of intangible knowledge through showing and teaching handicraft is a way to preserve and promote historical practices which is an important part of local cultural heritage as well as useful skills for a more sustainable lifestyle (e.g. through fixing and creating items). These practices are connected to the makerspace movement in libraries which stems from a curiosity about digital creativity. The value of tactile knowledge put in the spotlight in addition to the textual knowledge libraries traditionally represent.

BibBl.a workshops have also focused on horticulture as complement to traditional agriculture, thus increasing knowledge about ecosystems, food production, and biodiversity.

BibBl.a develops the internal and external sustainability, provides readiness for and practice in change, builds trust between people in the common library space (or outside it) and cultivates the democratic model. The project is clearly linked to the Swedish library legislation and the social mission of libraries.

Senast uppdaterad: 2023-06-20