Region Jämtland Härjedalen

Läsfrämjandelyftet

Kulturrådet genomför en satsning på ett läsfrämjandelyft för all personal på de kommunala folkbiblioteken.

Läsfrämjandelyftet ska bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med fokus på barns och ungas läsning.

Biblioteksutveckling har beviljats bidrag. Vi kommer under 2024 genomföra en rad utbildningar/ fortbildningar samt olika kompetensutvecklande insatser kopplade till Läsfrämjandelyftet.

Senast uppdaterad: 2024-02-5