Region Jämtland Härjedalen

Språktåget Jämtland Härjedalen: Tillsammans för små barns språkutveckling

Digital uppstartsträff

Digital uppstartsträff

Vi hälsar dig välkommen till en dag där vi pratar små barns språkutveckling, bygger kunskap, samtalar om Språktåget och lär känna varandra.

Programmet:

8.30-8.40 Välkomna: Margaretha, Anette & Johanna; Biblioteksutveckling JH.

Kort introduktion av Språktåget JH och presentation av dagens program.

8.40-9.30 Varje barn ska få uppnå sin fulla potential! Om samspel och språk under barnets första två levnadsår. (40 min föreläsning + 10 min frågestund)

Anna Sarkadi, specialistläkare och professor i socialmedicin vid Uppsala universitet, föreläser om sitt expertområde föräldraskap och barnhälsa. Anna leder forskargruppen CHAP, Child Health and Parenting. Läs mer om hennes arbete och forskning:

https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N96-4676 Länk till annan webbplats. https://pubcare.uu.se/forskning/chap/ Länk till annan webbplats.

9.30-9.40 Paus

9.40-10.30 Varför Språktåget? Regionbibliotek Stockholm berättar!

(20 min presentation + 20 min frågestund)

Pia Borrman och Nike Hjelm presenterar Språktågets idé, bakgrund, spridning och nuläge. Det finns även tid för frågor. Läs mer om Språktåget Stockholm:

http://regionbiblioteket.se/spraktaget/ Länk till annan webbplats.

10.30-10.40 Paus

10.40-11.30 ca Presentation & medskick från aktörer i Region Jämtland Härjedalen som jobbar med att stödja små barns språkutveckling.

Varför är Språktåget viktigt? Vilken roll ser du att din verksamhet kan ha?

10.40-10.50 Logopedimottagningen i Östersund: Annika Karlberg

10.50-11.00 Barnhälsovården (BHV) Region JH: Jennie Hedman

11.00-11.10 Nationella minoriteter, Region JH: Anna Kråik Åström

11.10-11.20 Samiskt Språkcentrum: Sylvia Sparrock

11.20-11.30 Migrationshälsan, Region JH: Ida Berge

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.10 Läsfrämjande i socioekonomiskt utsatta områden

(30 min föreläsning + 10 min frågestund)

Marlen Eskander, verksamhetschef för Läsfrämjandeinstitutet, föreläser om språkets betydelse utifrån ett mångfaldsperspektiv. Om behovet av representation och metoder för att nå läsovana målgrupper. Läsfrämjandeinstitutet tilldelades Bokmässans bildningspris 2021. Marlen är också en av nio ledamöter i det av regeringen nyinrättade Läsrådet. Läs och se mer om Läsfrämjandeinstitutets arbete:

https://www.lfi.se/om-sub/ Länk till annan webbplats. https://youtu.be/P7fwlNpW8Bw Länk till annan webbplats.

13.10-13.20 Biblioteksutveckling JH samlar ihop dagen, berättar om arbetet med Språktåget Jämtland Härjedalen och introducerar gruppsamtal.

13.20-14.20 Gruppsamtal mellan biblioteken och andra aktörer (BHV, förskolan, öppna förskolan, familjecentralen med flera). Inklusive paus

  1. Vilka är dina reflektioner, tankar och intryck av dagen?
  2. Vilken roll ser du att Språktåget kan ha i din verksamhet och i din kommun? Hur blir det ytterligare en pusselbit i det som redan görs? Till exempel Bokstart. Hur kan vi samarbeta kring Språktåget? Roller? Ansvar?
  3. Finns det behov av att jobba (mer) tillsammans för små barns språkutveckling i kommunen? I regionen? Förslag? Önskemål?

14.20-14.50 Återsamling och återkoppling, vi delger kort till varandra vad vi pratat om.

14.50-15.00 Summering av dagen och nästa steg!

Bakgrund
Språktåget är ett material som tagits fram i samarbete med logopeder och bibliotekarier i Stockholms län. Syftet är att underlätta för bibliotek och barnhälsovård att samarbeta för att främja små barns språkutveckling. Det är ett mångspråkigt material och budskapet är att alla kan åka med!

Men - Språktåget handlar om så mycket mer än ett material. Det handlar om arbetssätt och om samverkan. Om hur vi i våra yrkesprofessioner kan jobba tillsammans lokalt, kommunalt och regionalt för barnens bästa. Därför önskar vi nå så många som möjligt.

Vi bjuder på inspirationsföreläsningar och börjar processen med att göra Språktåget till ”vårt”. Regionala aktörer presenterar sig och reflekterar kring hur de ser på satsningen. Ni får tid att samprata och byta idéer: Varför är Språktåget viktigt? Vad kan just ni göra? Med vilka kan ni samarbeta? Behöver vi utveckla de samarbeten och kontakter som vi redan har?

Tillsammans utformar vi Språktåget i Jämtland Härjedalen till en långsiktig satsning!

/ Biblioteksutveckling tillsammans med Folkhälsoenheten, Region Jämtland Härjedalen

ANMÄLAN

Välkommen med din anmälan senast 9 november.

https://forms.office.com/r/3tP9cwexFt Länk till annan webbplats.

Vid frågor:
Kontakta margaretha.lejion@regionjh.se

Illustration: Moa Graaf