Region Jämtland Härjedalen

Om oss

Den regionala biblioteksutvecklingen verkar i hela länet och arbetar för att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet i länets folkbiblioteksverksamheter.

Det innebär att arbeta med stöd, rådgivning och handledning för bibliotekspersonalen och att anordna fortbildning och kompetensutveckling i den form som bäst passar de lokala biblioteken. Verksamheten har också ett litteratur– och läsfrämjande uppdrag.

Senast uppdaterad: 2021-06-23