Region Jämtland Härjedalen

Styrdokument

Den regionala biblioteksutvecklingen styrs och regleras av Bibliotekslagen, den regionala kulturplanen och den regionala biblioteksplanen. Staten, via Kulturrådet och Region Jämtland Härjedalen finansierar verksamheten.

I biblioteksplanen, som tagits fram i samråd med biblioteken i länet, finns planer och prioriteringar för perioden. Utifrån den görs varje år en verksamhetsplan som sedan följs upp tillsammans med bibliotekscheferna.

Regional kulturplan Jämtland Härjedalen 2019-2022 (pdf) Pdf, 6 MB.

Regional biblioteksplan 2019-2022 (pdf) Pdf, 188 kB.

Bibliotekslag (2013:801) Länk till annan webbplats.

Bibliotekens internationella manifest (pdf) Pdf, 3.8 MB.)


Senast uppdaterad: 2021-06-23