Biograf & arrangörsstöd

Filmpool Jämtland arbetar aktivt för att stärka arrangörerna ute i landet. Tillsammans med Riksteatern J/H har vi ett Arrangörsnätverk som kallas Levande Lokala Kulturhus.  Varje år håller vi tillsammans  två arrangörsträffar för biografer, teaterföreningar och andra arrangörer i länet. Om er förening är intresserad av att komma med i vårt arrangörsnätverk, kontakta eva.aspling(at)regionjh.se.

Läs mer om Arrangörsnätverket Levande Lokala Kulturhus på Facebooksidan

Information om vårt tidigare projekt Levande Lokala Kulturhus

Svenska filminstitutets stöd till biografer

Svenska filminstitutet kan ge stöd både till teknisk upprustning/digitalisering, parallelldistribution och lokalt publikarbete.

Parallelldistribution:
Stödet till parallelldistribution av filmkopior ökar tillgången till aktuell film på mindre orter. Stödet ges till distributörer för kopior av både svensk och utländsk film med stor publikpotential.

Teknisk upprustning:
Stödet för teknisk upprustning bidrar till att biografstrukturen på främst mindre och medelstora orter bevaras och förstärks samt till att det finns biografer med likvärdig teknisk standard över hela landet.

Lokalt publikarbete:
Stödet för lokalt publikarbete har målet att långsiktigt öka biobesöken i hela landet. Stödet kan användas bl a till marknadsföring och satsningar på nya publikgrupper.

Momskompensation:
Momskompensation fördelas till anordnare av biografföreställningar som inte är mervärdesskatteskyldiga och som därmed saknar avdragsrätt.

Stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort:
Syftet med stödet är att stärka och utveckla biografstrukturen för att öka filmutbudets möjligheter att nå en större publik. Stödet fördelas till så kallade gröna momsregistrerade biografer.

Öppna visningar:
Stödet för öppna visningar bidrar till att stärka biografstrukturen utanför de största städerna samt till att öka spridningen av svensk film till mindre orter. Stödet avser öppna visningar av svensk film.

Stöd till digitalisering av biograf:
Syftet är att genom stöd till biografer för inköp av digital biografutrustning öka tillgången till ett brett utbud av film i hela landet.

Tillgänglig bio:
Regeringsuppdraget Tillgänglig Bio genomför löpande visningar och arrangemang för att testa och demonstrera syntolkning och talande textremsa på biograf.

Filmpool Jämtland

Filmpool Jämtland kan ge stöd för personer som vill fortbilda sig, delta i seminarier eller filmdagar och sedan inspirera länets biografer till vidareutveckling, ekonomiskt stöd till omkostnader utgår med max 2000 kr.

Vi agerar även rådgivande inom biograf- och visningsfrågor samt kan även ge stöd och samarbeta kring filmkulturella arrangemang.

Kontakta oss gärna för mer information: film(at)regionjh.se

Kulturen

Region Jämtland Härjedalen fördelar genom Kulturen stöd och bidrag till det externa organisationslivet, samt till projekt och arrangemang av regional karaktär.

För mer info: http://regionjh.se/kultur

Kommunen

Stöd till kulturevenemang finns ofta att söka genom kommunens kulturverksamhet, kontakta er kommun för mer information.