Tillgänglig bio

Tillgänglig Bio – Film med syntolkning och uppläst svensk text

Tillgänglig Bio är en innovation som ökar tillgängligheten till film dramatiskt genom syntolkning och uppläst text. Ca 50 filmer per år att beviljas stöd från Svenska Filminstitutet för produktion och bearbetning av ljudspår.
Tillgänglig bio innebär syntolkning och talande textremsa på biograf för att personer med synnedsättning och långsamtläsande ska kunna ta del av filmutbudet på en biograf. Vissa filmer finns även med olika tolkningsspår för bio, DVD, TV osv. Idag är det i huvudsak svenska filmer som har tolkning. Filmer som är utrustade med ljudspår för syntolkning och uppläst text är märkta med följande symboler:
symbolen för synförmåga som används för att uppmärksamma syntolkningsymbolen för läsförmåga som används för att uppmärksamma texttolkning
För att kunna utnyttja tjänsten behöver man ladda ner en applikation (app) till sin mobila enhet som har operativsystemet iOS eller Android, t ex en smartphone eller surfplatta.
Appar för Tillgänglig Bio finns att ladda ner från App Store och/eller Google Play. För att hitta applikationen kan biobesökaren söka på orden ”Tillgänglig bio”, ”Tillgänglig film”, ”Syntolkning” eller ”Uppläst text”.

Checklista

OBS! Steg 1-3 skall göras innan filmvisningen och inte i biosalongen
1. Ladda ner appen från App Store eller Google Play.
2. Välj film och ladda ner ljudpaket till bio.
3. Klicka på det nedladdade ljudpaketet och välj syntolkning och/eller uppläst text. Ljudpaketet kan innehålla både syntolkning och uppläst svensk text. Det betyder att biobesökaren behöver välja en av dessa – eller båda.
När du sitter i biosalongen:
4. Sätt din Smartphone i flygplansläge och ta på lurarna. För att inte störa andra i biosalongen skall man aktivera flygplansläge i den mobila enheten och koppla in sina hörlurar så att inget ljud kan höras utanför den mobila enheten.
5. Starta uppspelningen. Detta görs när man satt sig tillrätta i biosalongen och helst innan filmen börjar. Din smartphone lyssnar av filmljudet och synkroniserar sig med syntolkningsspåret eller den intalade textremsan.
Utförlig checklista för biobesökaren: Checklista-för-tillgänglig-bio.pdf