Region Jämtland Härjedalen

Fullbokad!

tjänstedesign för offentlig sektor

Grundkurs i tjänstedesign för offentlig sektor

Denna kurs vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov.

Utbildningen är praktisk och fokus ligger på att lära genom att göra. Under kursen kommer du tillsammans med andra kursdeltagare att testa metoder som är vanligt använda inom tjänstedesign så som: djupintervjuer, observationsstudier, användarresa, idégenerering samt prototypframtagning. Inför kursen kommer du att få uppgifter och material att läsa in dig på. Efter avslutad utbildning har du en grundförståelse för hur processen går till samt när och på vilka sätt du kan använda dig av olika metoder.

Kursen är utvecklad av Innovationsguiden SKR och arrangeras i egen regi av Region Jämtland Härjedalen.

Information

Kursen hålls digitalt 23-24 novmber 2021, mellan 9:00 och 17:00 båda kursdagarna.

Detta kurstillfälle är nu fullbokat. Kontakta karolina.natterlund(@)regionjh.se om du vill stå på kölista och få förtur till kommande kurser.